KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - według instrukcji kancelaryjnej
 • dokumentację kadrową i finansową - według odrębnych przepisów.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy czwartek i piątek w godzinach 12:00 - 16:00

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z dyrektorem pod numerem telefonu: 22 826 58 65

Podania, zapytania, skargi, wnioski można również kierować na adres:

Korespondencje przedszkola przyjmuje dyrektor przedszkola, a w razie nieobecności zastępca dyrektora przedszkola.

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia trudności.

Odpłatności za przedszkole przyjmowane są na rachunek bankowy dostępny na stronie internetowej placówki (https://p17w-wa.wikom.pl/strona/oplaty ) do 10 dnia każdego miesiąca.

Bieżące informacje o dziecku - nauczycielki poszczególnych grup.

Konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki grup, specjaliści.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 17 KÓŁKO GRANIASTE:

EDUKACJA:

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkolnych.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.

SPRAWY KADROWE

 • sprawy osobowe nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 • raporty,
 • sprawozdania.

ARCHIWUM:

 • akta osobowe pracowników,
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa przedszkola,
 • dzienniki zajęć przedszkolnych.

FINANSE PRZEDSZKOLA:

 • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 17 "Kółko Graniaste" w Warszawie
data: 22-06-2020
data: 22-06-2020
data: 22-06-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-06-2020 - Edycja treści
 • 31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 28-12-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 534