KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Skład Rady Rodziców:

 • po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału (jedno dziecko uczęszczające do przedszkola reprezentuje jeden rodzic). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym określa:

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli
 • rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola.

REGULAMIN RADY RODZICÓW dostępny do wglądu w siedzibie placówki.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 • Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 • Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu.
 • Rada Rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli.
 • Może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu zawodowego.
 • Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 • Przewodniczący: Magdalena Olendzka
 • Wiceprzewodniczący: Adam Nałęcz
 • Sekretarz: Joanna Popko
 • Skarbnik: Hubert Mikołajczyk
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 17 "Kółko Graniaste" w Warszawie
data: 13-05-2020
wytworzył: Kinga Jurczyk
data: 13-05-2020
data: 13-05-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 31-12-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 562